અંબાજી મેળાના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

અંબાજી મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019071700000072 SAGITABEN K. VORA 20190717000000725 1
2 2019080500000407 MITTAL 20190805000004075 2
3 2019080900000438 RAJYAGURU PARITABEN BHAVESHBHAI 20190809000004385 3
4 2019071600000042 CHAVDA SAROJBEN HIRABHAI 20190716000000425 5
5 2019072700000354 NAYANJYOTI B SHRIMALI 20190727000003545 6
6 2019082800000534 HETAL VASANTBHAI MAVANI 20190828000005345 7
7 2019071700000070 VAGHELA JAYABEN J. 20190717000000705 8
8 2019082800000533 MINALBEN BHAVESHBHAI DOSHI 20190828000005335 9
9 2019072300000242 RITABEN JITENDRAKUMAR PATEL 20190723000002425 10
10 2019072400000286 HETAL ARVINDBHAI THAKKAR 20190724000002865 11
11 2019082900000539 ANKITABA JAYENDRASIGH VAGHELA 20190829000005395 12
12 2019082600000506 TARULATABEN RAMESHCHANDRA SONI 20190826000005065 13
13 2019072500000307 KAILASHBEN D VYAS 20190725000003075 14
14 2019072200000238 VARSHA S RATHOD 20190722000002385 15
15 2019072400000293 DIRDHAKAMA PUROHIT 20190724000002935 18
16 2019081400000486 PURVI KETULBHAI SANGHVI 20190814000004865 19
17 2019071700000096 JYOTSANABEN JAGDISHBHAI MAHUDIYA 20190717000000965 20
18 2019071700000058 ANKITABEN ARUNKUMAR PATEL 20190717000000585 21
19 2019082900000540 BHAGYASHREEBA J. VAGHELA 20190829000005405 22
20 2019081400000485 PINAL PUNITKUMAR PUJARA 20190814000004855 23
21 2019082700000525 MIRABEN MANOJBHAI RAJGOND 20190827000005255 24
22 2019071800000114 JAVNIKABEN POPATBHAI PATNI 20190718000001145 25
23 2019073100000390 KALPANABEN SANJAYBHAI PARMAR 20190731000003905 27
24 2019071800000119 SMITA MAHESHKUMAR PATDIYA 20190718000001195 29
25 2019072400000297 SUNITA DINESHCHANDRA MAKWANA 20190724000002975 30
26 2019072100000214 MODI HANSABEN ASHOKBHAI 20190721000002145 31
27 2019071700000094 PUSHPABEN VASANTBHAI VAGHELA 20190717000000945 32
28 2019071600000025 SUNITA BEN Y. SHAH 20190716000000255 35
29 2019072400000266 LATABEN JAYANTILAL SONI 20190724000002665 37
30 2019072900000370 SHILABEN PREMJI BHAI SOLANKI 20190729000003705 38
31 2019082800000527 FORAM PANCHAL 20190828000005275 41
32 2019071700000056 MIRANI GITA BEN 20190717000000565 42
33 2019071700000102 NAYANABEN DIPAKBHAI PANCHAL 20190717000001025 46
34 2019072500000337 SOLANKI HEENABEN 20190725000003375 47
35 2019080600000410 SONI HANSHABEN HASHMUKHBHAI 20190806000004105 48
36 2019072300000257 RINKUBEN HEMENDRA JANSARI 20190723000002575 49
37 2019082000000498 JYOTIKA J SHRIMALI 20190820000004985 50

અંબાજી મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

No Record Found For Waiting List

અંબાજી મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019081600000493 S S LOKADVARA 20190816000004935 4
2 2019071700000069 KIRTIBEN K KHOKHAR 20190717000000695 16
3 2019071600000032 DWIVEDI NIRAJ BEN DEVRAJ 20190716000000325 17
4 2019081500000489 ALKABEN SUNDABHAI PARMAR 20190815000004895 26
5 2019071700000063 CHAUHAN DAXABEN BALMUKUNDBHAI 20190717000000635 28
6 2019080900000435 NIMISHABEN GAURANGBHAI ZALA 20190809000004355 33
7 2019082900000541 VARSHABA D. VAGHELA 20190829000005415 36
8 2019071900000151 RABADIYA ASMITABEN BHIKHALAL 20190719000001515 39
9 2019082800000529 REENA JAIN 20190828000005295 40
10 2019072400000278 TRUPTI 20190724000002785 43
11 2019081500000490 PARAVTIBEN NANJIBHAI 20190815000004905 45

અંબાજી મેળામાં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List