ભાવનગર લોક મેળાના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

ભાવનગર લોક મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019072500000308 VADHIYARI GITABEN RAJUBHAI 20190725000003084 2
2 2019072300000261 GOYANI SANGITABEN SHANTIBHAI 20190723000002614 3
3 2019071600000005 DEEPALI JAIN 20190716000000054 4
4 2019072700000353 MEVADA KHANIBEN CHIMANBHAI 20190727000003534 5
5 2019080900000446 MS. HETAL CHIMANLAL RATHOD 20190809000004464 6 Reallotted
6 2019071900000148 GEETABEN HIRPARA 20190719000001484 7
7 2019072000000197 PINTUBEN CHANDRAKANTBHAI SHAH 20190720000001974 8
8 2019072200000241 BATULBEN SALIMBHAI MALEK 20190722000002414 9
9 2019073000000378 PARAMAR KAJALBEN MAHESHBHAI 20190730000003784 10
10 2019073000000379 PARMAR VIJUBEN AMRUTBHAI 20190730000003794 11
11 2019071900000154 MANJULABEN MANHARBHAI PRAJAPATI 20190719000001544 12
12 2019072600000346 MUKTABEN ANTHONY KRISTEN 20190726000003464 13
13 2019080900000431 JAMBUCHA MANJUBEN CHAGANBHAI 20190809000004314 15
14 2019073000000381 BHUMI BANKIM BHATT 20190730000003814 16
15 2019072000000201 USHMA BEN JAGAD 20190720000002014 17
16 2019080900000422 KOMALBEN ASHVINBHAI PARMAR 20190809000004224 18
17 2019081500000491 JAYNA BEN 20190815000004914 19
18 2019081400000484 KAJALBEN GHANSHYAMBHAI VYAS 20190814000004844 20
19 2019081500000492 PUSHPA BEN 20190815000004924 21
20 2019071800000110 GAURIBEN PRAVINBHAI JADAV 20190718000001104 22
21 2019072100000222 ZINAL H SHRIMALI 20190721000002224 23
22 2019080600000411 DHANAM VARGISH KRISTEN 20190806000004114 24
23 2019080600000412 PRITI THOMAS KRISTIN 20190806000004124 25
24 2019080900000429 RITABEN YOGESHBHAI PANDYA 20190809000004294 26
25 2019072500000311 JETUNBEN.M.MALEK. 20190725000003114 27
26 2019071900000152 VADECHA RADHABEN RAMANBHAI 20190719000001524 28
27 2019073000000376 PARMAR SHANTUBEN BABUBHAI (PRAJAPTI) 20190730000003764 29
28 2019071900000147 CHADOTARA DEVUBEN MANSUKHBHAI 20190719000001474 31
29 2019080900000444 DABHI VANITABEN VALLABHBHAI 20190809000004444 32
30 2019072700000355 TARABEN ASHWINBHAI PATEL 20190727000003554 33
31 2019071700000084 SOHANABEN ARIFBHAI VAHORA 20190717000000844 34
32 2019072400000264 KANZARIYA AVNI PRAVINCHANDRA 20190724000002644 35
33 2019071600000040 SONI SHARDABEN DAHYABHAI 20190716000000404 36
34 2019080200000398 MANJUBEN KISHORBHAI VADHIYARI 20190802000003984 37
35 2019081400000483 SATHALIYA RASILABEN VIPULBHAI 20190814000004834 38
36 2019081300000469 CHAUHAN REKHABEN BHAVESHBHAI 20190813000004694 39
37 2019071800000121 SONAVANE SUNITA NITIN 20190718000001214 41
38 2019080900000423 MANISHABA K GOHIL 20190809000004234 42
39 2019080900000428 RAVAL HETALBEN KISHORBHAI 20190809000004284 44
40 2019071800000115 GODAVARIBEN BHARATBHAI KHOKHAR 20190718000001154 45
41 2019081200000454 VAGHELA HARSHABEN LALLUBHAI 20190812000004544 46
42 2019080900000425 MANJUBEN DINESHBHAI VADHVANA 20190809000004254 47
43 2019072300000255 SHOBHA BEN P.TODKARI 20190723000002554 48
44 2019071600000008 SAHIDABAN SATARBI VOHRA 20190716000000084 49
45 2019071900000159 HETALKUMARI HARGOVANLAL MIYASANIYA 20190719000001594 50

ભાવનગર લોક મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019080900000437 HANSABEN HAMIRBHAI BARAIYA 20190809000004374 3

ભાવનગર લોક મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019081100000452 MUCHHADIYA HANSHABEN 20190811000004524 1
2 2019080900000427 DAVE PARULBEN BIPINBHAI 20190809000004274 6
3 2019071800000107 NITABEN DILIPSINH RANA 20190718000001074 14
4 2019071700000054 VANDANABEN KISHAN BHAI UDHAS 20190717000000544 30
5 2019071700000080 KHUSBUBEN SOHILBHAI VAHORA 20190717000000804 40
6 2019072700000351 MANISHABEN KAMLESHBHAI LODHARI 20190727000003514 43

ભાવનગર લોક મેળામાં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019081300000468 AGRAVAT KINJALBEN PARSHOTTAMBHAI 20190813000004684 1