રાજકોટ લોક મેળાના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

રાજકોટ લોક મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019071700000068 HARSHIDABEN MAHESHKUMAR PATEL 20190717000000682 1
2 2019072400000294 DEVANGI KACHADIYA 20190724000002942 2
3 2019080400000403 SANGITA BEN JAGADISH BHAI PRAJAPATI 20190804000004032 3
4 2019080200000396 MADHUBEN RATHOD 20190802000003962 4
5 2019072700000360 KIRTIBEN KIRANBHAI CHUDASAMA 20190727000003602 5
6 2019080900000437 HANSABEN HAMIRBHAI BARAIYA 20190809000004372 6
7 2019080200000400 MAKWANA HARSHABEN BIPIN BHAI 20190802000004002 7 Reallotted
8 2019072400000268 SUTHAR HARSHABEN VELJIBHAI 20190724000002682 8 Reallotted
9 2019073100000384 SUSHEELABEN PARMAR 20190731000003842 9
10 2019072300000259 RUKAIYA BANU MO AARIF KAZI. 20190723000002592 10 Reallotted
11 2019080600000413 HADIYAL TARABEN RATILAL 20190806000004132 11
12 2019071900000161 BUHA VIJAYABEN LALJIBHAI 20190719000001612 12
13 2019071700000085 VADHIARI MANJUBEN GOPALBHAI 20190717000000852 13
14 2019080800000421 SHANTABEN CHAUHAN 20190808000004212 14
15 2019072500000314 JALPABEN PARESHBHAI BHALSOD 20190725000003142 15 Reallotted
16 2019080300000402 RASILAABEN KHODABHAI CHANDPA 20190803000004022 16
17 2019072600000348 DUDHATRA SONALBEN ROHITBHAI 20190726000003482 17
18 2019080200000395 URAVASHI RAGHAV PUJARA 20190802000003952 18
19 2019071600000047 USHABEN PRAKASHBHAI VASANI 20190716000000472 19
20 2019072000000177 MANISHA RAJESH MANDLEKAR 20190720000001772 20
21 2019080800000420 SONI DIVYA BEN 20190808000004202 21
22 2019072400000264 KANZARIYA AVNI PRAVINCHANDRA 20190724000002642 22 Reallotted
23 2019072200000230 VASHANI NAMRATA P 20190722000002302 23
24 2019080800000419 NITA VIJAYKUMAR PATEL 20190808000004192 24
25 2019072900000368 MANJULABEN 20190729000003682 25
26 2019072000000178 KAMAXI BANKIM BHATT 20190720000001782 26
27 2019072900000374 MANIBEN BALVANTBHAI MAKWANA 20190729000003742 27
28 2019072100000210 LODHA SHEETAL LAXMANBHAI 20190721000002102 28
29 2019072700000355 TARABEN ASHWINBHAI PATEL 20190727000003552 29 Reallotted
30 2019071700000077 PARJAPATI REKHABEN A. 20190717000000772 30

રાજકોટ લોક મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019071700000071 MAKWANA KRUPALI 20190717000000712 7
2 2019080100000392 PRAJAPATI GORI BAN KE 20190801000003922 9
3 2019072300000261 GOYANI SANGITABEN SHANTIBHAI 20190723000002612 10
4 2019072400000297 SUNITA DINESHCHANDRA MAKWANA 20190724000002972 11
5 2019072700000351 MANISHABEN KAMLESHBHAI LODHARI 20190727000003512 12
6 2019071700000072 SAGITABEN K. VORA 20190717000000722 13
7 2019080500000407 MITTAL 20190805000004072 14
8 2019071600000023 SAHRA BEN NAGORI 20190716000000232 15
9 2019080200000399 MULIYA ASMITA BEN ASHOKBHAI 20190802000003992 16
10 2019080200000397 SANJNABEN BHARATBHAI VADHYARI 20190802000003972 17
11 2019072200000233 BORAD BHANUBEN MAGANLAL 20190722000002332 18
12 2019071700000055 NAIMISHA GHANSHYAMBHAI SARAPDADIYA 20190717000000552 19
13 2019073000000376 PARMAR SHANTUBEN BABUBHAI (PRAJAPTI) 20190730000003762 20
14 2019072900000373 URMILABEN KIRITBHAI MAKWANA 20190729000003732 21
15 2019073000000379 PARMAR VIJUBEN AMRUTBHAI 20190730000003792 22
16 2019071700000054 VANDANABEN KISHAN BHAI UDHAS 20190717000000542 23
17 2019072500000307 KAILASHBEN D VYAS 20190725000003072 24
18 2019080600000410 SONI HANSHABEN HASHMUKHBHAI 20190806000004102 25
19 2019080200000394 RITA HITESH SHAH 20190802000003942 26
20 2019071700000094 PUSHPABEN VASANTBHAI VAGHELA 20190717000000942 27
21 2019072200000241 BATULBEN SALIMBHAI MALEK 20190722000002412 28
22 2019072000000197 PINTUBEN CHANDRAKANTBHAI SHAH 20190720000001972 29
23 2019072400000278 TRUPTI 20190724000002782 30
24 2019071600000002 GITABEN SARAPDADIYA 20190716000000022 31
25 2019072000000193 SONARA BHANUBEN NATVARBHAI 20190720000001932 32
26 2019071700000070 VAGHELA JAYABEN J. 20190717000000702 33
27 2019071800000110 GAURIBEN PRAVINBHAI JADAV 20190718000001102 34
28 2019072100000212 AMARBEN DALPATBHAI MAKWANA 20190721000002122 35
29 2019072100000211 MODI RAKSHABEN NARESHBHAI 20190721000002112 36
30 2019071900000154 MANJULABEN MANHARBHAI PRAJAPATI 20190719000001542 37
31 2019072200000227 RUKHMANIBEN SUKHDEV BHAI MOHNANI 20190722000002272 38
32 2019072700000361 DILSHADBANU AMANULLA SHEKH 20190727000003612 39
33 2019072400000293 DIRDHAKAMA PUROHIT 20190724000002932 40
34 2019071900000164 ILA KAMLESH SHAH 20190719000001642 41
35 2019080300000401 PRAJAPATI JIVIBEN BALDEVBHAI 20190803000004012 42

રાજકોટ લોક મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019072500000319 PAGDA ILABEN 20190725000003192 7
2 2019080900000446 MS. HETAL CHIMANLAL RATHOD 20190809000004462 8
3 2019080100000393 RUPAL SOMAIYA 20190801000003932 10
4 2019072300000258 GULAPSA BEGAN MO TARIK KAZI. 20190723000002582 15
5 2019072100000214 MODI HANSABEN ASHOKBHAI 20190721000002142 22
6 2019072500000337 SOLANKI HEENABEN 20190725000003372 29

રાજકોટ લોક મેળામાં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019071700000056 MIRANI GITA BEN 20190717000000562 5