દ્વારકા હસ્તકલા મેળાના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

દ્વારકા હસ્તકલા મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2020021300002058 SONALBEN PITHADIYA 202002130000205813 1
2 2020010100002030 DARSHNA BEN 202001010000203013 2
3 2019092200000625 PINTUBEN.CHANDRAKANTBHAI.SHAH 201909220000062513 3
4 2020021400002076 RAMILABEN RAMESHBHAI ROHIT 202002140000207613 4
5 2019072600000343 HINALI MAHENDRAKUMAR SHAH 201907260000034313 5
6 2019120300001801 HEMANGI KANSARA 201912030000180113 6
7 2020010300002032 ARUNA KODARBHAI VANKAR 202001030000203213 7
8 2019112900001790 NIKETABEN NILESHBAHI CHAUDHARI. 201911290000179013 8
9 2019120800001825 SHOBNANEN.C .PARMAR123./ 201912080000182513 9
10 2019122500001910 SONAL BHEN CHETANBHAI 201912250000191013 10
11 2020021300002054 LILA BEN LALIT BHAI MOTIVARAS 202002130000205413 11
12 2020021400002066 MAKVANA SIMRAN BEN VINOD BHAI 202002140000206613 12
13 2019092400000652 ANITA ATUL MAHAJAN 201909240000065213 13
14 2020021400002073 NILAM S BHATIA 202002140000207313 14
15 2020021300002065 PATEL VIMLABEN B 202002130000206513 15
16 2020021500002079 MITAL VIREN THACKET 202002150000207913 16
17 2019082600000500 KANDERAI 201908260000050013 17
18 2019071900000162 SEEMA S JANI 201907190000016213 18
19 2020021400002067 ASHA MACCHI 202002140000206713 19
20 2020021500002084 PRITI BEN PURBIA 202002150000208413 20
21 2020021700002089 NITABEN J KHRISTI 202002170000208913 21
22 2020021600002088 NITABEN DIPAKBHAI SOLANKI 202002160000208813 22
23 2019071600000032 DWIVEDI NIRAJ BEN DEVRAJ 201907160000003213 23
24 2019072300000248 JOSHODABEN 201907230000024813 24
25 2020021300002061 VAHORA SOHANABEN.A 202002130000206113 25 Reallotted
26 2020021100002050 KHUSHALI KHASIYA 202002110000205013 26
27 2019122800001944 GITABEN BHAVESHBHAI 201912280000194413 27
28 2019120700001824 KAILASH123./ 201912070000182413 28
29 2020021500002081 PARMAR PUSHPABEN 202002150000208113 29
30 2020021500002082 RUPALIBEN NANJIBHAI PARIKH 202002150000208213 30
31 2019071800000125 PUSHPABEN ASHOKKUMAR PARMAR 201907180000012513 31
32 2020021400002068 RITABEN M. GOSVAMI 202002140000206813 32
33 2020021400002069 URMI MANANI 202002140000206913 33
34 2019071900000153 JAGRUTI P RAMANI 201907190000015313 34 Reallotted
35 2019122700001937 VAGHELA LABHUBEN 201912270000193713 35
36 2019091800000594 AMI DARPAN PATEL 201909180000059413 36
37 2020021300002056 VIJYA BE N PARMAR 202002130000205613 37
38 2019122400001878 KUNDHIYA HINABEN GOVINDBHAI 201912240000187813 38
39 2020021400002074 ROSHAN WAZIR BHAI MAKRANI 202002140000207413 39
40 2019122500001899 HANSABEN 201912250000189913 40
41 2020021000002048 RATHOD KRISHNA BHUPEN 202002100000204813 41
42 2019123000001963 KACHHADIYA CHHAYABEN S 201912300000196313 42
43 2019123100001999 DASADIYA NARGIJHBEN IQBALBHAI 201912310000199913 43
44 2019123000001975 MADHUBEN KIRANSIGH DARBAR 201912300000197513 44
45 2020021300002063 DIPALIBEN JEN 202002130000206313 45
46 2020021300002053 PANCHASARA NILAMBEN NITESHBHAI 202002130000205313 46
47 2019122400001874 LATABEN JITENDRABHAI 201912240000187413 47
48 2020021300002059 BANSI LAVJIBHAI BAREJIYA 202002130000205913 48
49 2019072600000342 MANISHABEN MAHENDRAKUMAR SHAH 201907260000034213 49
50 2019120600001819 YASMIN. M 201912060000181913 50
51 2019121000001845 TARA BEN DHANJI BHAI VANKAR 201912100000184513 51
52 2019071800000118 DAVE PINKYBEN DEVANGBHAI 201907180000011813 52 Reallotted
53 2019122400001893 BHAVANA PANJRI 201912240000189313 53
54 2019122500001912 BHANDARI DIPIKA JAYESHBHAI 201912250000191213 54
55 2020021300002055 VAGHELA REKHA J 202002130000205513 55
56 2019092300000637 KHOTHIYA KANCHANBEN 201909230000063713 56
57 2020021100002049 MANJULABEN A ROHIDA 202002110000204913 57
58 2019122400001871 NAMSHREE PRATIKBHAI SIDHHPURIYA 201912240000187113 58
59 2020021100002051 JYOTI SONI 202002110000205113 59 Reallotted
60 2019092000000618 BINALBEN 201909200000061813 60
61 2019091800000601 ALKABEN PARAGBHAI SHAH 201909180000060113 61
62 2019123000001974 KHYATI DHARMVRATBHAI UPADHAYAY 201912300000197413 62 Reallotted
63 2019123100002012 HEMABEN K PARMAR 201912310000201213 63
64 2020021500002085 VAISHALI PRAJAPATI 202002150000208513 64
65 2019122600001919 SHARIFA NAGORI 201912260000191913 65
66 2019102200001732 PURNA SOLANKI 201910220000173213 66
67 2020021400002071 KHICHDIYA MANISHABEN SHAILESHBHAI 202002140000207113 67
68 2019123100002009 JAYSHRIBEN DALSUKHBHAI PARMAR 201912310000200913 68
69 2020021800002092 RANJITABEN MOCHI 202002180000209213 69
70 2019123000001961 SHEKH FARJANABEN ABDULLATIFBHAI. 201912300000196113 70

દ્વારકા હસ્તકલા મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019122500001911 GURJAR VAISHALIBEN 201912250000191113 1
2 2019123100001983 NISHI PANDYA 201912310000198313 5
3 2020010100002026 HANSABEN CHANDUBHAI ROHIT 202001010000202613 8

દ્વારકા હસ્તકલા મેળામાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2020021700002091 SHARDHA DAVE 202002170000209113 34
2 2019122800001946 KAUNDAR RITABEN KISHORBHAI 201912280000194613 59
3 2020021500002083 PATIL PUNAMBEN P. 202002150000208313 62

દ્વારકા હસ્તકલા મેળામાં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List