દિવાળી હસ્તકલા મેળો, ભાવનગરના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

દિવાળી હસ્તકલા મેળો, ભાવનગરમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019072200000241 BATULBEN SALIMBHAI MALEK 20190722000002411118 1
2 2022080400009192 VINZUDA PUSHPABEN HEMATBHAI 20220804000091921118 2
3 2020021400002073 NILAM S BHATIA 20200214000020731118 3
4 2019071700000072 SAGITABEN K. VORA 20190717000000721118 4
5 2019100700001682 PRAJAPATI RUPABEN R 20191007000016821118 5
6 2023041000009332 VAISHALI TEJASH BHAI JOLAPARA 20230410000093321118 6
7 2019072100000221 MADHURI KAMLESHBHAI VAGHELA 20190721000002211118 8
8 2022100300009233 RANIBEN AMRUTBHAI PRAJAPATI 20221003000092331118 9
9 2021021600005573 PRIYANKABEN PRAJAPATI 20210216000055731118 10
10 2019071700000080 KHUSBUBEN SOHILBHAI VAHORA 20190717000000801118 11
11 2019091700000579 KHADRANI YASMINBEN FIROJBHAI 20190917000005791118 12
12 2022092800009227 NARMDABEN BABUBHAI PRAJAPATI 20220928000092271118 13
13 2020100400003106 MANISHABEN RAKESHBHAI DOBARIYA 20201004000031061118 14
14 2019122500001910 SONAL BHEN CHETANBHAI 20191225000019101118 15
15 2019071700000058 ANKITABEN ARUNKUMAR PATEL 20190717000000581118 16
16 2019071900000158 PANCHAL DURGABEN KAMLESHBHAI 20190719000001581118 17
17 2019072900000372 MAKWANA MANJUBEN VIJAYBHAI 20190729000003721118 19
18 2023080200013382 KOTAK HEMLATABEN JITENDRAKUMAR 20230802000133821118 20
19 2019072200000228 CHANDRIKABEN MUKESHBHAI MOHNANI 20190722000002281118 21
20 2019072700000356 KAPADIA ILA RUSHABHBHAI 20190727000003561118 23
21 2019072400000285 PARMAR KUSUMBEN H 20190724000002851118 25
22 2019080900000424 MAKWANA ANKITA MITUL 20190809000004241118 26
23 2019071600000042 CHAVDA SAROJBEN HIRABHAI 20190716000000421118 27
24 2023102400014499 LAXMIBEN NITINBHAI DABHI 20231024000144991118 28
25 2019072500000314 JALPABEN PARESHBHAI BHALSOD 20190725000003141118 29
26 2019071900000145 SUSHILABEN MACHKANIYA 20190719000001451118 30
27 2019071600000012 SHAIKH SAIDA BANU MOHAMMAD AZIM 20190716000000121118 31
28 2019071800000135 KANCHANNBEN M BHUVA 20190718000001351118 32
29 2019071700000059 PATADIYA MINABEN HASMUKHALAL 20190717000000591118 33
30 2019071800000131 URMILABEN D PARMAR 20190718000001311118 34
31 2020120100004387 JYOTSANABEN NAVINCHANDRA LEUVA 20201201000043871118 35
32 2023032100009324 DHARA ADITYA BHATT 20230321000093241118 36
33 2022010400006742 JADAV GITABEN JITENDRAKUMAR 20220104000067421118 37
34 2020120100004388 DEMABEN RAVJI LEUVA 20201201000043881118 38
35 2023102500014527 VIHA SAKHI MANDAL 20231025000145271118 40
36 2022052300009007 AADIVASI SEEMA PRAVIN 20220523000090071118 41
37 2019092000000616 DIPALI BEN JAIN 20190920000006161118 42
38 2019092600000658 MAVANI HASUMATI BEN DHARMEDRA BHAI 20190926000006581118 43
39 2019071800000119 SMITA MAHESHKUMAR PATDIYA 20190718000001191118 44
40 2021112900006638 HADISUNNISHA 20211129000066381118 46
41 2022080500009193 SAKHINABEN HUSAINBHAI GANJA 20220805000091931118 47
42 2019091700000576 KHADARANI SALMABEN RAFIKBHAI. 20190917000005761118 48

દિવાળી હસ્તકલા મેળો, ભાવનગરમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019072300000243 VANDANABEN ARVINDBHAI THAKKAR 20190723000002431118 1
2 2019071600000009 SHILPA NILESH PANDYA 20190716000000091118 2
3 2019071800000121 SONAVANE SUNITA NITIN 20190718000001211118 3
4 2019112800001778 MAKWANASAPNALIJAYANTIBHAI 20191128000017781118 4
5 2019122400001880 JIGNABEN KAUSHALBHAI VYAS 20191224000018801118 5
6 2019071600000019 ARCHNABEN KIRITBHAI PARMAR 20190716000000191118 6
7 2019071800000125 PUSHPABEN ASHOKKUMAR PARMAR 20190718000001251118 7
8 2021122200006716 JAYSHREE PATEL 20211222000067161118 8
9 2019071800000106 SHITAL DHANANJAY JANI 20190718000001061118 9
10 2020021300002054 LILA BEN LALIT BHAI MOTIVARAS 20200213000020541118 10
11 2023102500014548 VAGHELA LAXMIBEN MITHUNBHAI 20231025000145481118 11
12 2019071700000054 VANDANABEN KISHAN BHAI UDHAS 20190717000000541118 12
13 2019071600000008 SAHIDABAN SATARBI VOHRA 20190716000000081118 13
14 2020021100002049 MANJULABEN A ROHIDA 20200211000020491118 14
15 2019071800000132 LATABEN JASUBHAI PARMAR 20190718000001321118 15
16 2019072300000259 RUKAIYA BANU MO AARIF KAZI. 20190723000002591118 16
17 2019072500000311 JETUNBEN.M.MALEK. 20190725000003111118 17
18 2020112300004327 HINABEN .S. SHAH 20201123000043271118 18

દિવાળી હસ્તકલા મેળો, ભાવનગરમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

દિવાળી હસ્તકલા મેળો, ભાવનગરમાં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List