ભાદરવી પુનમ મેળો-અંબાજી-૨૦૨૩ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

ભાદરવી પુનમ મેળો-અંબાજી-૨૦૨૩માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2020021100002049 MANJULABEN A ROHIDA 20200211000020491113 1
2 2019071900000154 MANJULABEN MANHARBHAI PRAJAPATI 20190719000001541113 2
3 2021120200006651 SHAKUNTALA DHANUBHAI CHAVDA 20211202000066511113 3
4 2019071700000069 KIRTIBEN K KHOKHAR 20190717000000691113 4
5 2019071600000015 DOLE NANDA YOGESH 20190716000000151113 5
6 2019072000000203 PARESHABEN SIDDHAPURIA 20190720000002031113 6
7 2019071600000019 ARCHNABEN KIRITBHAI PARMAR 20190716000000191113 7
8 2021021800005596 DILSHAD BANU IRSHAD HUSEN 20210218000055961113 8
9 2019071800000121 SONAVANE SUNITA NITIN 20190718000001211113 9
10 2019112800001787 SHANTI ODEDRA 20191128000017871113 11
11 2020021400002073 NILAM S BHATIA 20200214000020731113 13
12 2019072300000243 VANDANABEN ARVINDBHAI THAKKAR 20190723000002431113 14
13 2019072000000175 YASHMINBEN ALTAFBHAI SHEKH 20190720000001751113 15
14 2019072300000259 RUKAIYA BANU MO AARIF KAZI. 20190723000002591113 16
15 2019071700000072 SAGITABEN K. VORA 20190717000000721113 17
16 2019072400000285 PARMAR KUSUMBEN H 20190724000002851113 18
17 2019071700000099 VRUSHALI HIRENKUMAR BRAHMAKSHATRIYA 20190717000000991113 19
18 2019071800000115 GODAVARIBEN BHARATBHAI KHOKHAR 20190718000001151113 20
19 2019121600001860 JIGNA BEN J SHAH 20191216000018601113 21
20 2019071600000027 SANGITABEN ROHITBHAI PATEL 20190716000000271113 22
21 2019100100001676 GITABEN.S.VARMA 20191001000016761113 23
22 2019071800000124 GOHIL SHILPA BEN DIPAK BHAI 20190718000001241113 24
23 2019071700000102 NAYANABEN DIPAKBHAI PANCHAL 20190717000001021113 25
24 2023091500014440 RAMILABEN CHANDULAL BHAVNANI 20230915000144401113 26
25 2019073100000390 KALPANABEN SANJAYBHAI PARMAR 20190731000003901113 27
26 2019091700000576 KHADARANI SALMABEN RAFIKBHAI. 20190917000005761113 28
27 2019072200000238 VARSHA S RATHOD 20190722000002381113 29
28 2019072200000241 BATULBEN SALIMBHAI MALEK 20190722000002411113 31
29 2019071700000058 ANKITABEN ARUNKUMAR PATEL 20190717000000581113 32
30 2019071800000119 SMITA MAHESHKUMAR PATDIYA 20190718000001191113 33
31 2019071700000071 MAKWANA KRUPALI 20190717000000711113 34
32 2019122400001880 JIGNABEN KAUSHALBHAI VYAS 20191224000018801113 35
33 2019071700000080 KHUSBUBEN SOHILBHAI VAHORA 20190717000000801113 36
34 2019071900000145 SUSHILABEN MACHKANIYA 20190719000001451113 37
35 2019071800000140 CHAMAR JASHIBEN 20190718000001401113 38
36 2021112900006646 JYOTIBEN NAINESHKUMAR SHAH 20211129000066461113 39
37 2019071800000132 LATABEN JASUBHAI PARMAR 20190718000001321113 41
38 2022080500009194 TEJALBEN JAYDEEPBHAI CHAUHAN 20220805000091941113 42
39 2019072100000221 MADHURI KAMLESHBHAI VAGHELA 20190721000002211113 44
40 2023080200013382 KOTAK HEMLATABEN JITENDRAKUMAR 20230802000133821113 45
41 2019080900000424 MAKWANA ANKITA MITUL 20190809000004241113 46
42 2019072400000272 GANDHI PINKIBEN HEMALBHAI 20190724000002721113 47
43 2022012100007761 DHARAMISHTHABEN ASHOKBHAI CHUDASMA 20220121000077611113 48
44 2019071700000065 CHANDRIKABEN SHIVLAL PUJARA 20190717000000651113 49
45 2021121500006661 VAGHELA TARLABEN MAHENDRABHAI 20211215000066611113 50
46 2023080400013384 SONAL RATHOD 20230804000133841113 51
47 2022052300009007 AADIVASI SEEMA PRAVIN 20220523000090071113 53
48 2019100100001675 MANISHABEN NARESHBHAI 20191001000016751113 54
49 2019101800001698 CHAUHAN MINABEN CHETANKUMAR 20191018000016981113 55
50 2022020300007790 KRUSHNABEN P. JAMBUKIA 20220203000077901113 56
51 2019071600000032 DWIVEDI NIRAJ BEN DEVRAJ 20190716000000321113 57
52 2020021400002078 NEETABEN KETANBHAI CHHATBAR 20200214000020781113 58
53 2019072900000368 MANJULABEN 20190729000003681113 59
54 2019071600000023 SAHRA BEN NAGORI 20190716000000231113 60
55 2019101000001684 RAMILABEN MAHENDRABHAI ROHIT 20191010000016841113 61
56 2022010500006743 BHAVNABEN JITENDRAKUMAR PATEL 20220105000067431113 62
57 2019080200000395 URAVASHI RAGHAV PUJARA 20190802000003951113 63
58 2019071600000042 CHAVDA SAROJBEN HIRABHAI 20190716000000421113 64
59 2019072900000370 SHILABEN PREMJI BHAI SOLANKI 20190729000003701113 65
60 2019071800000125 PUSHPABEN ASHOKKUMAR PARMAR 20190718000001251113 66
61 2020112300004327 HINABEN .S. SHAH 20201123000043271113 68
62 2019072400000266 LATABEN JAYANTILAL SONI 20190724000002661113 69
63 2023062200012354 PATLIYA SEEMA RAHULBHAI 20230622000123541113 70
64 2019082900000537 ERIKA SUSHILBHAI CHRISTIAN 20190829000005371113 71
65 2019071900000153 JAGRUTI P RAMANI 20190719000001531113 72
66 2020111200004179 MANSATA BHAVIKABEN VIJAYKUMAR 20201112000041791113 73
67 2022030600008878 SAROJBEN MANUBHAI VYAS 20220306000088781113 75
68 2021123000006734 LALITABEN SANJAYBHAI RANA 20211230000067341113 76
69 2023090300014436 PRITIBEN HIRENKUMAR THAKKAR 20230903000144361113 77

ભાદરવી પુનમ મેળો-અંબાજી-૨૦૨૩માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2021122200006716 JAYSHREE PATEL 20211222000067161113 1
2 2019102100001729 HETALBEN SOLANKI 20191021000017291113 2
3 2019071600000009 SHILPA NILESH PANDYA 20190716000000091113 3
4 2019112800001785 VORA SHNGITA KISHOR BHAI 20191128000017851113 4
5 2019123100001988 SOLANKI NAYNABEN BHAVESHBHAI 20191231000019881113 5
6 2021030100006608 VARSHABEN JENTILAL CHUDASAMA 20210301000066081113 6
7 2022090500009212 PARMAR JAGRUTIBEN ASHOKBHAI 20220905000092121113 7
8 2023090100014434 ASMITABEN CHATURBHAI GADHIYA 20230901000144341113 8
9 2022022500007842 RATHOD DHARA RAMESHBHAI 20220225000078421113 9
10 2019071700000060 WAGH HEMANGI NARESHCHANDRA 20190717000000601113 10
11 2023022000009284 PREMILABEN N MAHESHWARI 20230220000092841113 11
12 2019072600000341 MAKWANA MADHURIBEN MANISHBHAI 20190726000003411113 12
13 2019122500001896 SHEKHANI PREMILABEN 20191225000018961113 13
14 2019071700000091 MAKWANA JAYABEN M 20190717000000911113 14
15 2019080800000420 SONI DIVYA BEN 20190808000004201113 15
16 2019072300000244 MAYABEN RAKESHBHAI BHAVSAR 20190723000002441113 16
17 2023041000009332 VAISHALI TEJASH BHAI JOLAPARA 20230410000093321113 17
18 2019121300001854 SENMA KAMUBEN 20191213000018541113 18
19 2021021500005565 SHANTABEN VAGHELA 20210215000055651113 19
20 2019072000000187 SENMA HIRABEN PRAHALADBHAI 20190720000001871113 20
21 2019123100001981 PRAGNA AMIT GOENKA 20191231000019811113 21
22 2021022100005605 NIMA BHATT 20210221000056051113 22
23 2019121000001847 BHARTIBEN HARKHABHAI SOLANKI 20191210000018471113 23
24 2022070900009060 MINABEN VIJAYBHAI LORIYA 20220709000090601113 24
25 2023070900013372 VACHA NISHANT MANKAD 20230709000133721113 25
26 2019071700000089 NITU BEN AHUJA HARIKISHAN BHAI 20190717000000891113 26
27 2019071600000008 SAHIDABAN SATARBI VOHRA 20190716000000081113 27

ભાદરવી પુનમ મેળો-અંબાજી-૨૦૨૩માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

ભાદરવી પુનમ મેળો-અંબાજી-૨૦૨૩માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List