જન્માષ્ટમી મેળો મોરબી-૨૦૨૩ ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

જન્માષ્ટમી મેળો મોરબી-૨૦૨૩ માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019072100000221 MADHURI KAMLESHBHAI VAGHELA 20190721000002211112 1
2 2022050600008970 JAYANABEN KUKAJI RAJGOND 20220506000089701112 2
3 2019072100000218 MAKWANA MEENA BEN BABU BHAI 20190721000002181112 3
4 2022012600007770 JYOTIBEN 20220126000077701112 4
5 2019071700000069 KIRTIBEN K KHOKHAR 20190717000000691112 5 Reallotted
6 2022030600008878 SAROJBEN MANUBHAI VYAS 20220306000088781112 6
7 2022020500007807 KAMLESH BEN 20220205000078071112 7
8 2019071900000145 SUSHILABEN MACHKANIYA 20190719000001451112 8
9 2019071800000125 PUSHPABEN ASHOKKUMAR PARMAR 20190718000001251112 9
10 2021021300005540 MANISHABEN 20210213000055401112 10
11 2021021300005541 NIRANJANABEN 20210213000055411112 11
12 2019123100002021 RANJITABEN RAJESH BHAI MOCHI 20191231000020211112 12
13 2019071900000153 JAGRUTI P RAMANI 20190719000001531112 13
14 2023032100009324 DHARA ADITYA BHATT 20230321000093241112 14
15 2019071700000058 ANKITABEN ARUNKUMAR PATEL 20190717000000581112 15
16 2019071700000094 PUSHPABEN VASANTBHAI VAGHELA 20190717000000941112 16
17 2023012500009272 USHA KAKAD 20230125000092721112 17
18 2019072500000311 JETUNBEN.M.MALEK. 20190725000003111112 18
19 2019072300000243 VANDANABEN ARVINDBHAI THAKKAR 20190723000002431112 19
20 2019071700000072 SAGITABEN K. VORA 20190717000000721112 20
21 2022090500009209 MISTRY JYOTSHNABEN MAYURBHAI 20220905000092091112 21
22 2022050700008973 NEETA J DARJI 20220507000089731112 22 Reallotted
23 2019100100001675 MANISHABEN NARESHBHAI 20191001000016751112 23
24 2019072500000308 VADHIYARI GITABEN RAJUBHAI 20190725000003081112 24
25 2019071800000132 LATABEN JASUBHAI PARMAR 20190718000001321112 25
26 2020021100002049 MANJULABEN A ROHIDA 20200211000020491112 26
27 2019071700000080 KHUSBUBEN SOHILBHAI VAHORA 20190717000000801112 27
28 2021112900006638 HADISUNNISHA 20211129000066381112 28
29 2019071600000009 SHILPA NILESH PANDYA 20190716000000091112 29
30 2019071800000124 GOHIL SHILPA BEN DIPAK BHAI 20190718000001241112 30
31 2022010600006745 SHAHINA BARIWALA 20220106000067451112 31
32 2019072000000169 JAISHREE BAI M . MAHESHWARI 20190720000001691112 32
33 2022080400009192 VINZUDA PUSHPABEN HEMATBHAI 20220804000091921112 33
34 2019071600000015 DOLE NANDA YOGESH 20190716000000151112 34
35 2019071700000065 CHANDRIKABEN SHIVLAL PUJARA 20190717000000651112 35
36 2022070900009060 MINABEN VIJAYBHAI LORIYA 20220709000090601112 36
37 2019071700000089 NITU BEN AHUJA HARIKISHAN BHAI 20190717000000891112 37
38 2021030100006608 VARSHABEN JENTILAL CHUDASAMA 20210301000066081112 38
39 2020112300004327 HINABEN .S. SHAH 20201123000043271112 39
40 2023090300014436 PRITIBEN HIRENKUMAR THAKKAR 20230903000144361112 40
41 2019071600000032 DWIVEDI NIRAJ BEN DEVRAJ 20190716000000321112 41
42 2019100100001676 GITABEN.S.VARMA 20191001000016761112 42
43 2019071900000154 MANJULABEN MANHARBHAI PRAJAPATI 20190719000001541112 43
44 2020100400003106 MANISHABEN RAKESHBHAI DOBARIYA 20201004000031061112 44
45 2022052300009007 AADIVASI SEEMA PRAVIN 20220523000090071112 45
46 2019072300000258 GULAPSA BEGAN MO TARIK KAZI. 20190723000002581112 46
47 2021123000006734 LALITABEN SANJAYBHAI RANA 20211230000067341112 47
48 2019071600000023 SAHRA BEN NAGORI 20190716000000231112 48
49 2019071700000085 VADHIARI MANJUBEN GOPALBHAI 20190717000000851112 49 Reallotted
50 2021021300005538 PARMAR PARULBEN MAHENDRABHAI 20210213000055381112 50
51 2021112300006623 NAYNABAN MILAN PRJAPATI 20211123000066231112 51
52 2019071800000121 SONAVANE SUNITA NITIN 20190718000001211112 52
53 2019072600000341 MAKWANA MADHURIBEN MANISHBHAI 20190726000003411112 53
54 2022080500009194 TEJALBEN JAYDEEPBHAI CHAUHAN 20220805000091941112 54
55 2019080200000400 MAKWANA HARSHABEN BIPIN BHAI 20190802000004001112 55
56 2022051900009002 PRITI ARVINDBHAI RANVA 20220519000090021112 56
57 2019071800000115 GODAVARIBEN BHARATBHAI KHOKHAR 20190718000001151112 57
58 2019071700000075 MEENABEN JE. SUTHAVAL 20190717000000751112 58

જન્માષ્ટમી મેળો મોરબી-૨૦૨૩ માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2020111200004179 MANSATA BHAVIKABEN VIJAYKUMAR 20201112000041791112 12
2 2022090500009212 PARMAR JAGRUTIBEN ASHOKBHAI 20220905000092121112 26
3 2019071600000008 SAHIDABAN SATARBI VOHRA 20190716000000081112 27
4 2023090100014429 SOLANKI KAILASHBEN AMITBHAI 20230901000144291112 28
5 2022032600008956 BHARTIBEN ARVIND KUMAR CHAUHAN 20220326000089561112 29

જન્માષ્ટમી મેળો મોરબી-૨૦૨૩ માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019071600000010 DOLE SHREYA YOGESH 20190716000000101112 5
2 2020111300004182 MUMTAJBEN JAHIRBHAI KAZI 20201113000041821112 22
3 2021021600005576 ZARNA PANDYA 20210216000055761112 49

જન્માષ્ટમી મેળો મોરબી-૨૦૨૩ માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2022091400009218 KOMAL KHOKHAR 20220914000092181112 3
2 2019080800000420 SONI DIVYA BEN 20190808000004201112 4
3 2022022500007842 RATHOD DHARA RAMESHBHAI 20220225000078421112 5
4 2021103100006613 HIRAL KAPILBHAI VADGAMA 20211031000066131112 6
5 2019121000001847 BHARTIBEN HARKHABHAI SOLANKI 20191210000018471112 7
6 2021112900006646 JYOTIBEN NAINESHKUMAR SHAH 20211129000066461112 8
7 2022021300007821 MANISHABEN JETHALAL.SHINGALA 20220213000078211112 9
8 2019071700000099 VRUSHALI HIRENKUMAR BRAHMAKSHATRIYA 20190717000000991112 10
9 2023041000009332 VAISHALI TEJASH BHAI JOLAPARA 20230410000093321112 11
10 2019123100002010 JAYABEN BHUPATBHAI PARMAR 20191231000020101112 13
11 2021121500006662 NITAL H. SHAH 20211215000066621112 14
12 2019120500001809 CHANDRABA J. VAGHELA 20191205000018091112 15
13 2019122400001880 JIGNABEN KAUSHALBHAI VYAS 20191224000018801112 16
14 2019082900000537 ERIKA SUSHILBHAI CHRISTIAN 20190829000005371112 17
15 2019071600000034 DAKSHABEN YATINKUMAR MAKWANA 20190716000000341112 18
16 2020021700002089 NITABEN J KHRISTI 20200217000020891112 19
17 2019092000000616 DIPALI BEN JAIN 20190920000006161112 20
18 2019072300000259 RUKAIYA BANU MO AARIF KAZI. 20190723000002591112 21
19 2019071600000028 BAKHADAR REHANA HASANBHAI 20190716000000281112 22
20 2022031000008901 RUPALBEM BHARATBHAI DASANI 20220310000089011112 23
21 2022021900007830 SIMEJIYA URVASIBEN NATVARLAL 20220219000078301112 24