મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019071800000119 SMITA MAHESHKUMAR PATDIYA 20190718000001191104 1
2 2020021100002049 MANJULABEN A ROHIDA 20200211000020491104 2
3 2021111000006618 PRATIBHA MANOJBHAI GAVADE 20211110000066181104 3
4 2022032600008956 BHARTIBEN ARVIND KUMAR CHAUHAN 20220326000089561104 4
5 2022050600008970 JAYANABEN KUKAJI RAJGOND 20220506000089701104 5
6 2019071800000121 SONAVANE SUNITA NITIN 20190718000001211104 6
7 2022010500006743 BHAVNABEN JITENDRAKUMAR PATEL 20220105000067431104 7
8 2019072000000181 PARVATI BEN 20190720000001811104 8
9 2023031800009323 ILABEN ASHOKKUMAR RATHOD 20230318000093231104 9
10 2022051900009002 PRITI ARVINDBHAI RANVA 20220519000090021104 10
11 2019071600000019 ARCHNABEN KIRITBHAI PARMAR 20190716000000191104 11
12 2019072100000221 MADHURI KAMLESHBHAI VAGHELA 20190721000002211104 12
13 2019122600001924 TRUPTI PRATIK PATEL 20191226000019241104 13
14 2019080100000393 RUPAL SOMAIYA 20190801000003931104 14
15 2022020600007809 CHANDA ADIVASIGOD 20220206000078091104 15
16 2022102900009245 RAJGOND KAMNIBEN DIPUBHAI 20221029000092451104 16
17 2019101800001697 BHAJAYA USHABEN MANUBHAI 20191018000016971104 17
18 2019071600000007 NAYNABEN ANILKUMAR NAYAK 20190716000000071104 18
19 2021112900006639 GEETABEN N.MAKAVANA 20211129000066391104 19
20 2023022200009310 JADA CHANDRIKA SHAILESH BHAI 20230222000093101104 20
21 2023032500009325 VARANGIA MANJULA RAVINDRABHAI 20230325000093251104 21
22 2020100400003106 MANISHABEN RAKESHBHAI DOBARIYA 20201004000031061104 22
23 2022030200007854 SAROJBEN GIRISHBHAI TANKARIYA 20220302000078541104 23
24 2022111000009252 SHOBHANABEN MENHARDAS GONDALIYA 20221110000092521104 24
25 2019073100000390 KALPANABEN SANJAYBHAI PARMAR 20190731000003901104 25
26 2019071700000086 MUSTARI BEGUM ABDUL SAMAD 20190717000000861104 26
27 2019111500001758 ASHABEN HIRENBHAI CHAUHAN 20191115000017581104 27
28 2019123100002021 RANJITABEN RAJESH BHAI MOCHI 20191231000020211104 28
29 2020111200004179 MANSATA BHAVIKABEN VIJAYKUMAR 20201112000041791104 29

મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2022070900009060 MINABEN VIJAYBHAI LORIYA 20220709000090601104 1
2 2019071700000068 HARSHIDABEN MAHESHKUMAR PATEL 20190717000000681104 2
3 2020101500003131 PRAJAPATI BHAKTI BEN PARESH BHAI 20201015000031311104 3
4 2019082900000537 ERIKA SUSHILBHAI CHRISTIAN 20190829000005371104 4
5 2020021300002061 VAHORA SOHANABEN.A 20200213000020611104 5
6 2021030100006608 VARSHABEN JENTILAL CHUDASAMA 20210301000066081104 6
7 2019101000001683 HANSA AJAYBHAI KUNDHIA 20191010000016831104 7
8 2019072400000266 LATABEN JAYANTILAL SONI 20190724000002661104 8
9 2023022000009286 CHANDNI N BHATIA 20230220000092861104 9
10 2023022700009316 AUNBEN SHARNA 20230227000093161104 10
11 2021021300005535 HAFIYAT VHAIDA BEN ABDULMAJID BHAI 20210213000055351104 11
12 2019071700000075 MEENABEN JE. SUTHAVAL 20190717000000751104 12
13 2020100300002108 SHAH SADHANA SHAILESHKUMAR 20201003000021081104 13
14 2022012400007765 PUJABEN ANILKUMAR GOPLANI 20220124000077651104 14
15 2019122400001880 JIGNABEN KAUSHALBHAI VYAS 20191224000018801104 15
16 2019071800000118 DAVE PINKYBEN DEVANGBHAI 20190718000001181104 16
17 2019072700000355 TARABEN ASHWINBHAI PATEL 20190727000003551104 17
18 2023032100009324 DHARA ADITYA BHATT 20230321000093241104 18
19 2019072000000175 YASHMINBEN ALTAFBHAI SHEKH 20190720000001751104 19
20 2021021800005596 DILSHAD BANU IRSHAD HUSEN 20210218000055961104 20
21 2022012000007754 DEMO 20220120000077541104 21
22 2019071900000153 JAGRUTI P RAMANI 20190719000001531104 22
23 2019092600000658 MAVANI HASUMATI BEN DHARMEDRA BHAI 20190926000006581104 23
24 2019080200000394 RITA HITESH SHAH 20190802000003941104 24
25 2019072000000198 LAXMIBEN VANKAR 20190720000001981104 25
26 2020021300002057 ZALAK M VALA 20200213000020571104 26
27 2019072000000166 DINABEN NARANBHAI MILESIYA 20190720000001661104 27
28 2019071600000028 BAKHADAR REHANA HASANBHAI 20190716000000281104 28
29 2019071700000090 SHILPA RADHESHYAMBHAI SADHU 20190717000000901104 29

મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલમાં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List