નવરાત્રી મેળો-૨૦૨૨ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

નવરાત્રી મેળો-૨૦૨૨માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019072600000346 MUKTABEN ANTHONY KRISTEN 20190726000003461098 1
2 2019071800000125 PUSHPABEN ASHOKKUMAR PARMAR 20190718000001251098 2
3 2019072900000373 URMILABEN KIRITBHAI MAKWANA 20190729000003731098 3
4 2019091700000580 DARSHANA H VYAS 20190917000005801098 4
5 2022080500009193 SAKHINABEN HUSAINBHAI GANJA 20220805000091931098 5
6 2019071700000065 CHANDRIKABEN SHIVLAL PUJARA 20190717000000651098 6
7 2019080600000410 SONI HANSHABEN HASHMUKHBHAI 20190806000004101098 7
8 2019120900001840 BHAVIKA RAJESH PATEL 20191209000018401098 8
9 2021111300006619 RAKSHABEN KIRTIKUMAR KHATRI 20211113000066191098 9
10 2019071700000054 VANDANABEN KISHAN BHAI UDHAS 20190717000000541098 10
11 2020021400002072 PATIL PUNAM PRABHAKAR 20200214000020721098 11
12 2021010800004511 GEETA BEN BHARATBHAI VASAVA 20210108000045111098 12
13 2021120100006649 BHAVITA SHIVAJI DADGE 20211201000066491098 13
14 2022060400009027 REKHABEN VASAVA 20220604000090271098 14
15 2019072500000314 JALPABEN PARESHBHAI BHALSOD 20190725000003141098 15
16 2019111700001760 GEETABEN ARVIND HAI PARMAR 20191117000017601098 16
17 2019092900000672 AASTHA KAMLESH LODHARI 20190929000006721098 17
18 2019072900000374 MANIBEN BALVANTBHAI MAKWANA 20190729000003741098 18
19 2022020600007809 CHANDA ADIVASIGOD 20220206000078091098 19
20 2019071800000106 SHITAL DHANANJAY JANI 20190718000001061098 20
21 2020100400003106 MANISHABEN RAKESHBHAI DOBARIYA 20201004000031061098 21
22 2019072000000175 YASHMINBEN ALTAFBHAI SHEKH 20190720000001751098 22
23 2019122400001879 KEYURI KOTIYA 20191224000018791098 23
24 2020101900003145 PARULBEN MILANBHAI JAYANI 20201019000031451098 24
25 2019072100000221 MADHURI KAMLESHBHAI VAGHELA 20190721000002211098 25
26 2021121700006668 ALPANA KEYUR PATHAK 20211217000066681098 26
27 2019080800000420 SONI DIVYA BEN 20190808000004201098 27
28 2019123100001993 RUPAL RANA 20191231000019931098 28
29 2022050800008975 PRITIBEN RAJESHBHAI SHAH 20220508000089751098 29
30 2019071600000010 DOLE SHREYA YOGESH 20190716000000101098 30
31 2022051200008987 SHEKH TASLIM MUNAF 20220512000089871098 31
32 2020021100002049 MANJULABEN A ROHIDA 20200211000020491098 32
33 2019101800001698 CHAUHAN MINABEN CHETANKUMAR 20191018000016981098 33
34 2022070900009060 MINABEN VIJAYBHAI LORIYA 20220709000090601098 34
35 2019071900000153 JAGRUTI P RAMANI 20190719000001531098 35
36 2019072400000266 LATABEN JAYANTILAL SONI 20190724000002661098 36
37 2019071700000071 MAKWANA KRUPALI 20190717000000711098 37
38 2021121200006658 PARMAR JASHODABEN RANCHHIDBHAI 20211212000066581098 38
39 2021112900006646 JYOTIBEN NAINESHKUMAR SHAH 20211129000066461098 39

નવરાત્રી મેળો-૨૦૨૨માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019080200000398 MANJUBEN KISHORBHAI VADHIYARI 20190802000003981098 1
2 2019071900000154 MANJULABEN MANHARBHAI PRAJAPATI 20190719000001541098 2
3 2020070200002103 MAINAKI SACHIN SHAH 20200702000021031098 3
4 2020021300002061 VAHORA SOHANABEN.A 20200213000020611098 4
5 2019100100001676 GITABEN.S.VARMA 20191001000016761098 5
6 2019071800000121 SONAVANE SUNITA NITIN 20190718000001211098 6
7 2019083000000543 THAKOR SHAILA BEN 20190830000005431098 7
8 2019123100001981 PRAGNA AMIT GOENKA 20191231000019811098 8
9 2019072000000178 KAMAXI BANKIM BHATT 20190720000001781098 9
10 2021112900006639 GEETABEN N.MAKAVANA 20211129000066391098 10
11 2019111900001761 SEEMABEN JAGDISH BHAI PARMAR 20191119000017611098 11
12 2019072500000307 KAILASHBEN D VYAS 20190725000003071098 12
13 2019102100001718 SONALBEN SOLANKI 20191021000017181098 13
14 2019122800001952 KRISCHIYAN LILIBEN 20191228000019521098 14
15 2020031700002097 GOR NEHALBEN 20200317000020971098 15
16 2019072000000197 PINTUBEN CHANDRAKANTBHAI SHAH 20190720000001971098 16
17 2019071600000009 SHILPA NILESH PANDYA 20190716000000091098 17
18 2019122800001953 KRISTEEN VIJAYABEN THOMASBHAI 20191228000019531098 18
19 2019092600000658 MAVANI HASUMATI BEN DHARMEDRA BHAI 20190926000006581098 19
20 2019072000000187 SENMA HIRABEN PRAHALADBHAI 20190720000001871098 20
21 2022080400009192 VINZUDA PUSHPABEN HEMATBHAI 20220804000091921098 21
22 2021121900006708 VANKAR TARABEN RAJESHBHAI 20211219000067081098 22
23 2019102100001719 HIRABEN PARMAR 20191021000017191098 23
24 2019071900000142 VANKAR JYOTASNABEN MAHENDRABHAI 20190719000001421098 24
25 2019100700001682 PRAJAPATI RUPABEN R 20191007000016821098 25
26 2019122400001880 JIGNABEN KAUSHALBHAI VYAS 20191224000018801098 26
27 2019071800000110 GAURIBEN PRAVINBHAI JADAV 20190718000001101098 27
28 2022080500009194 TEJALBEN JAYDEEPBHAI CHAUHAN 20220805000091941098 28
29 2019072200000238 VARSHA S RATHOD 20190722000002381098 29
30 2019072200000228 CHANDRIKABEN MUKESHBHAI MOHNANI 20190722000002281098 30
31 2019080200000400 MAKWANA HARSHABEN BIPIN BHAI 20190802000004001098 31
32 2019072300000259 RUKAIYA BANU MO AARIF KAZI. 20190723000002591098 32
33 2022090500009211 JADAV RADHIKA MANOJKUMAR 20220905000092111098 33
34 2020120100004381 VANKARVAS URMILABEN DINESHBHAI 20201201000043811098 34
35 2019071600000028 BAKHADAR REHANA HASANBHAI 20190716000000281098 35
36 2019121000001844 MAKVANA PUNAMBEN 20191210000018441098 36
37 2019122500001910 SONAL BHEN CHETANBHAI 20191225000019101098 37
38 2019071600000021 SADHANABEN BHAGWANDAS PARMAR 20190716000000211098 38
39 2021021800005596 DILSHAD BANU IRSHAD HUSEN 20210218000055961098 39
40 2019071800000132 LATABEN JASUBHAI PARMAR 20190718000001321098 40
41 2019071700000085 VADHIARI MANJUBEN GOPALBHAI 20190717000000851098 41
42 2022091400009218 KOMAL KHOKHAR 20220914000092181098 42

નવરાત્રી મેળો-૨૦૨૨માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

નવરાત્રી મેળો-૨૦૨૨માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List