શક્તિ મેળોના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

શક્તિ મેળોમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019071700000075 MEENABEN JE. SUTHAVAL 20190717000000751069 1
2 2019071800000112 ODEDRA JITUBEN RAMBHAI 20190718000001121069 2 Reallotted
3 2021021400005551 MANJULA A PATEL 20210214000055511069 3
4 2019121300001854 SENMA KAMUBEN 20191213000018541069 4
5 2021110400006615 SOLANKI SHANTUBAN KUBERBHAI 20211104000066151069 5
6 2019072000000178 KAMAXI BANKIM BHATT 20190720000001781069 6
7 2019110800001753 SAVITABEN D RATHOD 20191108000017531069 7
8 2019092200000625 PINTUBEN.CHANDRAKANTBHAI.SHAH 20190922000006251069 8
9 2019072700000361 DILSHADBANU AMANULLA SHEKH 20190727000003611069 9
10 2019071600000032 DWIVEDI NIRAJ BEN DEVRAJ 20190716000000321069 10
11 2019121000001845 TARA BEN DHANJI BHAI VANKAR 20191210000018451069 11
12 2019123100001997 FARMINJAHAN MOHAMME 20191231000019971069 12
13 2020101900003145 PARULBEN MILANBHAI JAYANI 20201019000031451069 13
14 2019072300000255 SHOBHA BEN P.TODKARI 20190723000002551069 14
15 2019121000001844 MAKVANA PUNAMBEN 20191210000018441069 15
16 2021110500006616 ANURADHA ASHOKBHAI VALA 20211105000066161069 16
17 2019071600000019 ARCHNABEN KIRITBHAI PARMAR 20190716000000191069 17
18 2019071600000010 DOLE SHREYA YOGESH 20190716000000101069 18
19 2019072400000266 LATABEN JAYANTILAL SONI 20190724000002661069 19 Reallotted
20 2019072100000221 MADHURI KAMLESHBHAI VAGHELA 20190721000002211069 20
21 2019071600000038 SHOBHANA BHUPEN RATHOD 20190716000000381069 21
22 2019072400000264 KANZARIYA AVNI PRAVINCHANDRA 20190724000002641069 22 Reallotted
23 2019092900000671 NISHTHA KAMLESH LODHARI 20190929000006711069 23
24 2019101800001694 RUCHITA BEN THAKKER 20191018000016941069 24
25 2019071600000023 SAHRA BEN NAGORI 20190716000000231069 25
26 2019072100000209 HIRAL ANILBHAI GAJJAR 20190721000002091069 26
27 2019071700000054 VANDANABEN KISHAN BHAI UDHAS 20190717000000541069 27
28 2019072300000242 RITABEN JITENDRAKUMAR PATEL 20190723000002421069 28
29 2019080200000395 URAVASHI RAGHAV PUJARA 20190802000003951069 29
30 2019081500000489 ALKABEN SUNDABHAI PARMAR 20190815000004891069 30
31 2020111400004185 SAVITA VIJAYVEER YADAV 20201114000041851069 31
32 2019072400000272 GANDHI PINKIBEN HEMALBHAI 20190724000002721069 32 Reallotted
33 2020021400002073 NILAM S BHATIA 20200214000020731069 33
34 2019072000000175 YASHMINBEN ALTAFBHAI SHEKH 20190720000001751069 34
35 2019092600000658 MAVANI HASUMATI BEN DHARMEDRA BHAI 20190926000006581069 35
36 2020112500004359 DAMAR. REHANA. UMARBHAI 20201125000043591069 36
37 2019071800000140 CHAMAR JASHIBEN 20190718000001401069 37
38 2019102100001714 SHARMISTHABEN RAMESHBHAIPANCHAL 20191021000017141069 38
39 2019082900000537 ERIKA SUSHILBHAI CHRISTIAN 20190829000005371069 39
40 2019071700000072 SAGITABEN K. VORA 20190717000000721069 40
41 2020021400002069 URMI MANANI 20200214000020691069 41
42 2019071700000070 VAGHELA JAYABEN J. 20190717000000701069 42
43 2019071600000028 BAKHADAR REHANA HASANBHAI 20190716000000281069 43
44 2019102100001729 HETALBEN SOLANKI 20191021000017291069 44
45 2019071700000080 KHUSBUBEN SOHILBHAI VAHORA 20190717000000801069 45
46 2020021100002049 MANJULABEN A ROHIDA 20200211000020491069 46 Reallotted
47 2019071800000131 URMILABEN D PARMAR 20190718000001311069 47
48 2019072000000183 PATEL RADHABEN GIRISHBHAI 20190720000001831069 48
49 2019071700000090 SHILPA RADHESHYAMBHAI SADHU 20190717000000901069 49
50 2019072200000228 CHANDRIKABEN MUKESHBHAI MOHNANI 20190722000002281069 50
51 2019072000000206 BELIM JETUNBEN RAJAKBHAI 20190720000002061069 51
52 2019072200000241 BATULBEN SALIMBHAI MALEK 20190722000002411069 52
53 2019101800001698 CHAUHAN MINABEN CHETANKUMAR 20191018000016981069 53
54 2021110400006614 AASIYANI NITABEN JITENDRABHAI 20211104000066141069 54
55 2019072300000248 JOSHODABEN 20190723000002481069 55
56 2019071800000119 SMITA MAHESHKUMAR PATDIYA 20190718000001191069 56
57 2019071900000145 SUSHILABEN MACHKANIYA 20190719000001451069 57
58 2019072400000293 DIRDHAKAMA PUROHIT 20190724000002931069 58
59 2019090500000555 KHADRANI.RIZAVANABEN.ALTAFBHAI. 20190905000005551069 59
60 2019071700000088 SAHBNAM BAN 20190717000000881069 60

શક્તિ મેળોમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

No Record Found For Waiting List

શક્તિ મેળોમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019122500001906 RAJESHREE BEN JAYANTIBHAI UMRANIYA 20191225000019061069 2
2 2019080400000403 SANGITA BEN JAGADISH BHAI PRAJAPATI 20190804000004031069 19
3 2019072000000166 DINABEN NARANBHAI MILESIYA 20190720000001661069 22
4 2019071700000065 CHANDRIKABEN SHIVLAL PUJARA 20190717000000651069 32
5 2019071900000142 VANKAR JYOTASNABEN MAHENDRABHAI 20190719000001421069 46

શક્તિ મેળોમાં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019120800001828 SHAMIMBANU MOHMMADFARUK MANIYAR 20191208000018281069 3
2 2019101800001703 CHANDANBEN DILIPDAN GADHVI 20191018000017031069 5
3 2019071900000153 JAGRUTI P RAMANI 20190719000001531069 6
4 2019071900000151 RABADIYA ASMITABEN BHIKHALAL 20190719000001511069 7
5 2021021300005535 HAFIYAT VHAIDA BEN ABDULMAJID BHAI 20210213000055351069 8
6 2019071600000047 USHABEN PRAKASHBHAI VASANI 20190716000000471069 10
7 2019122800001944 GITABEN BHAVESHBHAI 20191228000019441069 11
8 2020021300002061 VAHORA SOHANABEN.A 20200213000020611069 12
9 2019071600000008 SAHIDABAN SATARBI VOHRA 20190716000000081069 13
10 2019071600000007 NAYNABEN ANILKUMAR NAYAK 20190716000000071069 14
11 2019071700000068 HARSHIDABEN MAHESHKUMAR PATEL 20190717000000681069 15
12 2019072000000197 PINTUBEN CHANDRAKANTBHAI SHAH 20190720000001971069 16
13 2019072200000227 RUKHMANIBEN SUKHDEV BHAI MOHNANI 20190722000002271069 17
14 2019080500000408 MINAXIBEN YOGESHBHAI PARMAR 20190805000004081069 19
15 2019072000000179 PATEL SNEHA GIRISHBHAI 20190720000001791069 20