મહાશિવરાત્રિ સોમનાથ મેળોના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

મહાશિવરાત્રિ સોમનાથ મેળોમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2021021500005559 ALPABEN LOTIA 20210215000055591067 1 Reallotted
2 2019122700001927 VORA LALITABEN MANISHKUMAR 20191227000019271067 2
3 2021021200005521 NEETABEN 20210212000055211067 3 Reallotted
4 2019122400001879 KEYURI KOTIYA 20191224000018791067 4 Reallotted
5 2019092600000662 MAVANI REVALATABEN KAUSHIKBHAI 20190926000006621067 5 Reallotted
6 2021010800004511 GEETA BEN BHARATBHAI VASAVA 20210108000045111067 6 Reallotted
7 2019102100001723 ZALA JYOTIBEN 20191021000017231067 7 Reallotted
8 2019102100001717 REKHAABEN KANTIBHAI CHANDAPA 20191021000017171067 8
9 2019080300000402 RASILAABEN KHODABHAI CHANDPA 20190803000004021067 9
10 2019072300000242 RITABEN JITENDRAKUMAR PATEL 20190723000002421067 10 Reallotted
11 2019101400001685 KANTABEN LAXMANBHAI GOHEL 20191014000016851067 11
12 2021021400005542 PATIL REKHABEN 20210214000055421067 12 Reallotted
13 2019072000000182 BHANDARI RUPALBEN KAMLESHKUMAR 20190720000001821067 13 Reallotted
14 2020021700002091 SHARDHA DAVE 20200217000020911067 14 Reallotted
15 2020120100004374 YASMINBIBI IKBALBHAI SAIYAD 20201201000043741067 15 Reallotted
16 2019122800001953 KRISTEEN VIJAYABEN THOMASBHAI 20191228000019531067 16
17 2020102700003166 PRAJAPTI BHANUBEN RAJNIKATBHAI 20201027000031661067 17
18 2019082900000541 VARSHABA D. VAGHELA 20190829000005411067 18 Reallotted
19 2019122400001892 PARAMAR REKHABEN P. 20191224000018921067 19
20 2019081400000486 PURVI KETULBHAI SANGHVI 20190814000004861067 20 Reallotted
21 2021021800005594 SAROJBEN B VALA 20210218000055941067 21
22 2019071700000094 PUSHPABEN VASANTBHAI VAGHELA 20190717000000941067 22
23 2019080200000395 URAVASHI RAGHAV PUJARA 20190802000003951067 23 Reallotted
24 2019072000000202 BHAVANA JAGNNATH MADAN 20190720000002021067 24
25 2020021400002066 MAKVANA SIMRAN BEN VINOD BHAI 20200214000020661067 25 Reallotted
26 2019071700000097 CHANDRABA J. VAGHELA 20190717000000971067 26 Reallotted
27 2019123100002003 JAYSHREE BEN PANCHAL 20191231000020031067 27
28 2020112200004323 MACHHI HANSABNI PRABIN 20201122000043231067 28
29 2021021500005563 BHUMIKA RAJESHKUMAR KOSHTI 20210215000055631067 29 Reallotted
30 2019112300001765 GONDALIA MANSIHABEN JIGNESHBHAI 20191123000017651067 30
31 2020021400002069 URMI MANANI 20200214000020691067 31 Reallotted
32 2019122400001881 MANALIBEN ASHOKBHAI PARJAPATI 20191224000018811067 32
33 2021021100005520 SHILPABEN 20210211000055201067 33
34 2021021700005584 NIRMALA BEN JAIN 20210217000055841067 34
35 2021021200005532 SWATI VINODBHAI MISTRY 20210212000055321067 35
36 2021021600005577 RUPALI PRAKASHBHAI PINGLE 20210216000055771067 36 Reallotted
37 2021021600005581 ANUPA SUNILBHAI SAVANIYA 20210216000055811067 37 Reallotted
38 2020112800004366 BINALBEN HARESHABHAI KANDOI 20201128000043661067 38
39 2021021700005583 ANITA BEN PARMAR 20210217000055831067 39 Reallotted
40 2019071700000064 RATHOD KALPANABEN PARESHBHAI 20190717000000641067 40
41 2019100100001675 MANISHABEN NARESHBHAI 20191001000016751067 41 Reallotted
42 2019091700000579 KHADRANI YASMINBEN FIROJBHAI 20190917000005791067 42 Reallotted
43 2019123100002012 HEMABEN K PARMAR 20191231000020121067 43
44 2019072400000293 DIRDHAKAMA PUROHIT 20190724000002931067 44 Reallotted
45 2019092600000659 JIVIBEN KARSHANBHAI RAMANI 20190926000006591067 45
46 2021021500005556 KESHABEN 20210215000055561067 46 Reallotted
47 2021021800005595 VANDANABEN MAHENDRABHAI KANJARIYA 20210218000055951067 47 Reallotted
48 2020021500002081 PARMAR PUSHPABEN 20200215000020811067 48 Reallotted
49 2019092300000635 PUNAMBEN CHODVADIYA 20190923000006351067 49
50 2019072400000262 KHUSHBOO YADAV 20190724000002621067 50 Reallotted

મહાશિવરાત્રિ સોમનાથ મેળોમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019110800001753 SAVITABEN D RATHOD 20191108000017531067 10
2 2020122700004498 DIMPLE RAJESHABHAI PARMAR 20201227000044981067 31

મહાશિવરાત્રિ સોમનાથ મેળોમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2021021500005571 VAREVADIYA CHANDRIKABEN BHUPATBHAI 20210215000055711067 1
2 2019072000000175 YASHMINBEN ALTAFBHAI SHEKH 20190720000001751067 1
3 2019071700000092 SADHU DAXABEN 20190717000000921067 3
4 2021021400005555 JOGI SUGNABEN 20210214000055551067 3
5 2019102100001729 HETALBEN SOLANKI 20191021000017291067 4
6 2019072400000294 DEVANGI KACHADIYA 20190724000002941067 5
7 2019122500001904 SUREKHA BEN JAYANTIBHAI UMRANIYA 20191225000019041067 6
8 2021021500005570 ANILABEN DILIPBHAI VAMJA 20210215000055701067 6
9 2021021700005582 DAYA M GAJERA 20210217000055821067 7
10 2019091800000601 ALKABEN PARAGBHAI SHAH 20190918000006011067 10
11 2021021500005569 KAUSHALI VINODCHANDRA SHAH 20210215000055691067 12
12 2021021500005565 SHANTABEN VAGHELA 20210215000055651067 13
13 2019072000000179 PATEL SNEHA GIRISHBHAI 20190720000001791067 13
14 2019071700000065 CHANDRIKABEN SHIVLAL PUJARA 20190717000000651067 14
15 2019092200000625 PINTUBEN.CHANDRAKANTBHAI.SHAH 20190922000006251067 15
16 2019102100001727 SAVITA KUNJADIYA 20191021000017271067 18
17 2021021300005538 PARMAR PARULBEN MAHENDRABHAI 20210213000055381067 20
18 2021021500005561 MAKANI HITABEN ASHOKBHAI 20210215000055611067 23
19 2019122400001877 HIRABEN GOSWAMI 20191224000018771067 25
20 2021021200005523 TRALABEN 20210212000055231067 25
21 2019101800001703 CHANDANBEN DILIPDAN GADHVI 20191018000017031067 26
22 2021021500005562 RAJGIR HETALBEN NANALAL 20210215000055621067 26
23 2019072200000228 CHANDRIKABEN MUKESHBHAI MOHNANI 20190722000002281067 29
24 2020021800002094 GULSANBEN A SHEKH 20200218000020941067 31
25 2021021500005567 JAYABEN K ROHIT 20210215000055671067 36
26 2019090500000555 KHADRANI.RIZAVANABEN.ALTAFBHAI. 20190905000005551067 37
27 2019072300000254 KALAVATIBEN P PATEL 20190723000002541067 39
28 2020112200004319 MALVEAUX ADMITS BANSUBAS 20201122000043191067 41
29 2021021400005549 JAYABEN LAKUM 20210214000055491067 42
30 2021021200005524 DHOLARIYA AVNIBEN PARINBHAI 20210212000055241067 44
31 2019120100001794 LATABEN SUTHWAL 20191201000017941067 44
32 2019092000000617 JIGISHA UPADHYAY 20190920000006171067 46
33 2021021400005546 SABANA BANU 20210214000055461067 47
34 2019123000001979 SHEKH RASIDABEN SATTARBHAI. 20191230000019791067 47
35 2019092200000627 RSMIKA A RATHOD 20190922000006271067 48
36 2020010100002024 SONABEN PASABHAI ROHIT 20200101000020241067 50

મહાશિવરાત્રિ સોમનાથ મેળોમાં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List