રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૨) ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૨) માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2020101200003124 SHANTABEN DINESHBHAI VANKAR 20201012000031241063 1
2 2020110700003169 THACKER ROSHNIBEN P 20201107000031691063 2
3 2019120800001832 JAGHUTIBEN. K. PARMAR123./ 20191208000018321063 3
4 2020112300004331 KRISHNABEN VIRAL THACKER 20201123000043311063 4
5 2020120500004467 KESHA BAI 20201205000044671063 5
6 2020112900004370 HARIJAN KARMABAI HIRA BHASAR 20201129000043701063 6
7 2020120400004445 HARIJAN KHETABEN GANGU 20201204000044451063 7
8 2020120500004463 KANTABEN HARJIBHAI VANKAR 20201205000044631063 8
9 2020120200004398 JAYSHREEBEN HARESHBHAI GOR 20201202000043981063 9
10 2020112300004333 LAKHAMABAI JIVAN MARVADA 20201123000043331063 10
11 2020120300004411 SAVITA ARJAN MARVADA 20201203000044111063 11
12 2020112200004297 AJUBAI UGABHAI HARIJAN 20201122000042971063 12
13 2020112200004306 HARIJAN SOJBAI 20201122000043061063 13
14 2020120500004474 IBTESHAM JILANI 20201205000044741063 14
15 2020120500004468 VIRABAI MARVADA 20201205000044681063 15
16 2020120300004413 MEGHABAI VELA MARVADA 20201203000044131063 16
17 2020112200004300 PANABAI BHOJABHAI MARVADA 20201122000043001063 17
18 2020120100004384 HETAL PARESH THACKER 20201201000043841063 18
19 2020112200004289 MORABAI R MARVADA 20201122000042891063 19
20 2020112200004275 HARIJAN DAMABAI K 20201122000042751063 20
21 2019082600000500 KANDERAI 20190826000005001063 21
22 2020112200004270 ARGABEN DHANJIBHAI MARVADA 20201122000042701063 22
23 2020112200004261 MENABEN NARSI HARIJAN 20201122000042611063 23
24 2020112300004334 AJUBAI GANGUBHAI MARVADA 20201123000043341063 24
25 2020112200004285 MENABAI S MARVADA 20201122000042851063 25
26 2020112200004271 LAXMIBAI DAMA MARVADA 20201122000042711063 26
27 2020112100004218 KHOKHAR GEETABEN 20201121000042181063 27
28 2020120900004482 JOSHI RASMI 20201209000044821063 28
29 2020112100004220 MARWADA PREMILABEN B 20201121000042201063 29
30 2020120300004426 HARIJAN LAKHAMABAI KARAMAN 20201203000044261063 30
31 2020112200004263 MANBAI BHULA DHUVA 20201122000042631063 31
32 2020112900004367 HARIJAN BHACHABEN GOVIND 20201129000043671063 32
33 2020112200004326 PARMAR DEVYANI 20201122000043261063 33
34 2020112400004338 HARIJAN BAYABAI BALA 20201124000043381063 34
35 2020112100004216 HARIJAN MIRABAI DEVA 20201121000042161063 35
36 2020120100004387 JYOTSANABEN NAVINCHANDRA LEUVA 20201201000043871063 36
37 2020112100004254 BUDHBHATTI MANISHA VISHALKUMAR 20201121000042541063 37
38 2020113000004372 DEMABEN SUKARIYA MARVADA 20201130000043721063 38
39 2019072000000167 JAYABEN 20190720000001671063 39
40 2020112200004309 RANUBAI DESHARBHAI HARIJAN 20201122000043091063 40
41 2020120400004447 HARIJAN LALBAI BUDHA 20201204000044471063 41
42 2020112200004284 JETABAI R MARVADA 20201122000042841063 42
43 2020120300004416 FULA BEN GOPAL MERIYA 20201203000044161063 44
44 2020111800004197 SANGITA RAJIV LONCHA 20201118000041971063 45
45 2020112200004282 MULABAI, UGABHAI HARIJAN 20201122000042821063 46
46 2020112000004199 RATHOD MANJULABEN RAMESHBHAI 20201120000041991063 47
47 2020112100004255 JADEJA JAYABA VANRAJSINH 20201121000042551063 48
48 2020120300004414 MARVADA NAMABEN NARSING 20201203000044141063 49
49 2020112500004356 UMABEN JEMALBHAI MARVADA 20201125000043561063 50
50 2020112200004307 SONABAI VELA HARIJAN 20201122000043071063 51
51 2020120300004409 RAMABAI NARAN MARVADA 20201203000044091063 52
52 2020120300004428 HARIJAN MENABAI MADAN 20201203000044281063 53
53 2020120200004395 JEPAR JAYSHREE BEN DEVSHI BHAI 20201202000043951063 54
54 2020120100004386 AVANI VATSAL THACKER 20201201000043861063 55
55 2020111600004189 CHETNA SONI 20201116000041891063 56
56 2020112500004353 LALABEN MURA MARVADA 20201125000043531063 57
57 2020112200004310 ARTI PREMJIBHAI SUTHAR 20201122000043101063 58
58 2020120400004436 PINABEN B KHATRI 20201204000044361063 59
59 2020112200004308 MAHESHWARI CHANDRIKABEN 20201122000043081063 60
60 2020120600004479 GODAVARIBEN DINESHCHANDRA KOTHARI 20201206000044791063 61
61 2020120300004420 MULABEN SAJAN MARVADA 20201203000044201063 62
62 2020120500004472 BHARMABAI MARVADA 20201205000044721063 63
63 2020112300004336 NAMABAI KHAMUBHAI MARAVADA 20201123000043361063 64
64 2020120300004429 HARIJAN KARMABAI NARAN 20201203000044291063 65
65 2020120900004483 THACKER LATABEN HARESH BHAI 20201209000044831063 66
66 2020120100004383 KHOYLA MANU BEN MEGHJI 20201201000043831063 67
67 2020112100004252 JADEJA GNANBA MAHENDRASINH 20201121000042521063 68
68 2020120600004480 HARIJAN SUMALBEN KARMSHI 20201206000044801063 69
69 2020112100004238 DEVALBEN HARISHBHAI 20201121000042381063 70
70 2020120300004422 ARCHITABEN PARESHBHAI BHALSOD 20201203000044221063 71
71 2020101900003149 AARTI RAVIBHAI GAGLANI 20201019000031491063 72
72 2019071600000038 SHOBHANA BHUPEN RATHOD 20190716000000381063 73
73 2019122500001895 KIRANBEN UMANGBHAI CHAUAHN 20191225000018951063 74
74 2020112100004244 CHAUHAN MANJULABAN THAKOR 20201121000042441063 75
75 2019071800000106 SHITAL DHANANJAY JANI 20190718000001061063 76
76 2019122800001941 MANGALA BEN PRAHLADRAO PINGLE 20191228000019411063 77
77 2019101800001705 P URMILABEN 20191018000017051063 78
78 2019092600000657 BHANKHODIYA DEVIKABEN JAYESHBHAI 20190926000006571063 80
79 2020120200004389 NURJAHABIBI MAHDIHUSAIN KAZI 20201202000043891063 81
80 2020120100004380 NAGMABANU.MAHDIHUSAIN KAZI 20201201000043801063 82
81 2020120100004381 VANKARVAS URMILABEN DINESHBHAI 20201201000043811063 83
82 2019122500001906 RAJESHREE BEN JAYANTIBHAI UMRANIYA 20191225000019061063 84
83 2019081500000489 ALKABEN SUNDABHAI PARMAR 20190815000004891063 85
84 2019071700000079 JYOTI DIPAKBHAI PANCHAL 20190717000000791063 87
85 2019120800001825 SHOBNANEN.C .PARMAR123./ 20191208000018251063 88
86 2020021300002063 DIPALIBEN JEN 20200213000020631063 89
87 2019080800000419 NITA VIJAYKUMAR PATEL 20190808000004191063 90
88 2019120500001811 JANKIBRN 20191205000018111063 91
89 2020021300002058 SONALBEN PITHADIYA 20200213000020581063 92
90 2019123100002009 JAYSHRIBEN DALSUKHBHAI PARMAR 20191231000020091063 93
91 2020101900003154 VIPASHA KISHANBHAI UDHAS 20201019000031541063 94
92 2020112100004243 SITABAN DOBI 20201121000042431063 95
93 2019072400000276 VAGHELA TRUPTIBEN DHIRUBHAI 20190724000002761063 96
94 2019102200001730 EKTABEN CHAUHAN 20191022000017301063 97
95 2019072600000346 MUKTABEN ANTHONY KRISTEN 20190726000003461063 98
96 2019122500001900 REKHA DASA 20191225000019001063 99
97 2019083100000548 VAIBHAVI KIRITBHAI AMIN 20190831000005481063 100

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૨) માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019101800001697 BHAJAYA USHABEN MANUBHAI 20191018000016971063 1
2 2020120200004391 CHANDE HASTA KANTILAL 20201202000043911063 2
3 2020112100004211 VANKAR LAKHIBEN PALJIBHAI 20201121000042111063 3
4 2020101700003143 GOR SHEELA RAHUL 20201017000031431063 4
5 2019091800000605 VAGHELA LAKHIBEN S 20190918000006051063 5
6 2019071800000134 LAXMIBEN HIRJI VANKAR 20190718000001341063 6
7 2020120100004379 MERIYA HANSABEN RAVJIBHAI 20201201000043791063 7
8 2019071600000010 DOLE SHREYA YOGESH 20190716000000101063 8
9 2019071700000063 CHAUHAN DAXABEN BALMUKUNDBHAI 20190717000000631063 9
10 2019122500001904 SUREKHA BEN JAYANTIBHAI UMRANIYA 20191225000019041063 10
11 2020101900003145 PARULBEN MILANBHAI JAYANI 20201019000031451063 11
12 2020120300004403 LALUBEN 20201203000044031063 12
13 2019102200001732 PURNA SOLANKI 20191022000017321063 13
14 2020111200004175 KOTHARI DAKSHA 20201112000041751063 14
15 2020111600004188 SHAH MEETA J. 20201116000041881063 15
16 2020112100004212 VANKAR KAMLABEN RATILAL 20201121000042121063 16
17 2019120700001824 KAILASH123./ 20191207000018241063 17
18 2020112100004232 VANKAR LAKHIBEN 20201121000042321063 18
19 2020021300002062 SHEETAL TRIVEDI 20200213000020621063 19
20 2020120400004433 KAMDABEN KHIMJI HARIJAN 20201204000044331063 20
21 2020111300004183 NASIM ISAB LUHAR 20201113000041831063 21
22 2020120300004427 HARIJAN MULABAI HEMA 20201203000044271063 22
23 2020120100004376 THACKER CHANDNI C 20201201000043761063 23
24 2020120200004393 PADHIYARLAXMIBEN 20201202000043931063 24
25 2019072300000243 VANDANABEN ARVINDBHAI THAKKAR 20190723000002431063 25
26 2020120200004396 HARIJAN MAGIBAI JAKHUBHAI 20201202000043961063 26
27 2019071700000090 SHILPA RADHESHYAMBHAI SADHU 20190717000000901063 27
28 2020021500002079 MITAL VIREN THACKET 20200215000020791063 28
29 2019112900001790 NIKETABEN NILESHBAHI CHAUDHARI. 20191129000017901063 29
30 2020112100004201 VANKAR NANBAI BHOJA 20201121000042011063 30
31 2020111400004185 SAVITA VIJAYVEER YADAV 20201114000041851063 31
32 2020120300004405 DAIBEN LADHU PADHIYAR 20201203000044051063 32
33 2020120400004437 VANKAR RATANBEN M 20201204000044371063 33
34 2020112300004337 PADHIYARLAXMIBEN 20201123000043371063 34
35 2020111200004179 MANSATA BHAVIKABEN VIJAYKUMAR 20201112000041791063 35
36 2020021100002049 MANJULABEN A ROHIDA 20200211000020491063 36
37 2020112200004314 MAKVANA SHANTABEN V 20201122000043141063 37
38 2020120100004388 DEMABEN RAVJI LEUVA 20201201000043881063 38
39 2019092300000643 SAHEEN BEGAM. MO. MOHSIN KAZI. 20190923000006431063 39
40 2020120400004442 HARIJAN LADUBAI 20201204000044421063 40
41 2020120300004404 KUNVAR BEN RAMESH BHAI VANKAR 20201203000044041063 41
42 2020112100004219 JAYSREE BABULAL 20201121000042191063 42
43 2020021700002089 NITABEN J KHRISTI 20200217000020891063 43
44 2019072300000258 GULAPSA BEGAN MO TARIK KAZI. 20190723000002581063 44
45 2020120200004394 JEPAR NIRMLA DEVSHI 20201202000043941063 45
46 2020110800003171 DIVYA YOGESH AHIR 20201108000031711063 46
47 2019102100001724 JAGRUTIBEN RAMBHAI ODEDRA 20191021000017241063 47
48 2020120400004440 DAHIBEN SAYA MARVADA 20201204000044401063 48
49 2020120300004419 JAYABEN MAGANLAL JEPAR 20201203000044191063 49
50 2020120300004417 VANKAR VALBAI VISHRAMBHAI 20201203000044171063 50
51 2020120400004443 HARIJAN KALABAI RAMU 20201204000044431063 51
52 2019080800000420 SONI DIVYA BEN 20190808000004201063 52

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૨) માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2020112800004365 PALLAVI KANJIBHAI PARMAR 20201128000043651063 43
2 2020021400002074 ROSHAN WAZIR BHAI MAKRANI 20200214000020741063 79
3 2019092600000664 JAYABEN J VAGHELA 20190926000006641063 86

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૨) માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List