રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૧) ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૧) માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2020112500004351 LALABENBHIMABHAI HARIJAN 20201125000043511062 1
2 2019072300000258 GULAPSA BEGAN MO TARIK KAZI. 20190723000002581062 2 Reallotted
3 2020120300004403 LALUBEN 20201203000044031062 3
4 2020112200004287 SAVITABEN S MARVADA 20201122000042871062 4
5 2020112200004260 PARMAR KALPANA MANOJ 20201122000042601062 5
6 2020112200004322 SHANTABEN PREMJIBHAI SUTHAR 20201122000043221062 6
7 2020112100004242 KURESHI ABEDA ALIMAMAD 20201121000042421062 7
8 2020101700003143 GOR SHEELA RAHUL 20201017000031431062 8
9 2020112200004269 JADEJA DAXABA BHAGUBHA 20201122000042691062 9
10 2020120200004390 MEHTA ASWINI NAYAN BHAI 20201202000043901062 10
11 2020120400004433 KAMDABEN KHIMJI HARIJAN 20201204000044331062 11
12 2020120200004394 JEPAR NIRMLA DEVSHI 20201202000043941062 12
13 2020120300004427 HARIJAN MULABAI HEMA 20201203000044271062 13
14 2019091800000605 VAGHELA LAKHIBEN S 20190918000006051062 14
15 2020112200004276 HARIJAN RATNABEN ACHAR 20201122000042761062 15
16 2020120300004418 BHIYANI BHAVNA DINESH 20201203000044181062 16
17 2020112100004232 VANKAR LAKHIBEN 20201121000042321062 17
18 2020120300004417 VANKAR VALBAI VISHRAMBHAI 20201203000044171062 18
19 2020120300004419 JAYABEN MAGANLAL JEPAR 20201203000044191062 19
20 2020112200004257 HARIJAN SAMABEN RAMJI 20201122000042571062 20
21 2020120300004405 DAIBEN LADHU PADHIYAR 20201203000044051062 21
22 2020120400004440 DAHIBEN SAYA MARVADA 20201204000044401062 22
23 2020112200004298 RAMILA BEN KARMSHI MANGRIYA 20201122000042981062 23
24 2020120100004376 THACKER CHANDNI C 20201201000043761062 24
25 2020112200004264 JADEJA CHETANABA PATUBHA 20201122000042641062 25
26 2019071800000134 LAXMIBEN HIRJI VANKAR 20190718000001341062 26
27 2020112100004219 JAYSREE BABULAL 20201121000042191062 27
28 2020120300004423 HARIJAN NENABAI 20201203000044231062 28
29 2020112100004212 VANKAR KAMLABEN RATILAL 20201121000042121062 29 Reallotted
30 2020021500002079 MITAL VIREN THACKET 20200215000020791062 30
31 2020112200004292 PURBAI R HARIJAN 20201122000042921062 31
32 2020112200004274 HARIJAN PURABAI KESHABHAI 20201122000042741062 32
33 2020120400004442 HARIJAN LADUBAI 20201204000044421062 33
34 2020120100004378 ARUNABEN CHETANKUMAR THACKER 20201201000043781062 34
35 2020120100004385 MEGHBAI NARAN HARIJAN 20201201000043851062 35
36 2020112300004337 PADHIYARLAXMIBEN 20201123000043371062 36
37 2020112200004294 KESHABEN N MARVADA 20201122000042941062 37
38 2020120200004393 PADHIYARLAXMIBEN 20201202000043931062 38
39 2020112100004240 PARMAR JIGNA CHETAN 20201121000042401062 39
40 2020112200004295 AJUBAI, PUNJABHAI, HARIJAN 20201122000042951062 40
41 2020120400004443 HARIJAN KALABAI RAMU 20201204000044431062 41
42 2020120300004424 HARIJAN SARABAI RAVA 20201203000044241062 42
43 2020112200004273 RAMABAI SUKARIYA HARIJAN 20201122000042731062 43
44 2020120300004406 HARIJAN KORABEN RANA 20201203000044061062 44
45 2020120300004404 KUNVAR BEN RAMESH BHAI VANKAR 20201203000044041062 45
46 2020120100004382 HARIJAN BHAGA BAI BUDHA 20201201000043821062 46
47 2020112200004258 HARIJAN LALBAI MAGA 20201122000042581062 47
48 2020112100004256 JADEJA PREMABA JAYENDRASINH 20201121000042561062 48
49 2020112100004201 VANKAR NANBAI BHOJA 20201121000042011062 49
50 2020112200004320 CHANDRIKABEN MANSHUKHBHAI DARAJI 20201122000043201062 50
51 2020120300004425 GORDIYA SAMABAI 20201203000044251062 51
52 2020120200004392 RAJGOR TARA BEN GHANSYAN 20201202000043921062 52
53 2020112200004280 KHIYABEN H HARIJAN 20201122000042801062 53
54 2020120300004400 HARIJAN VIRA BAI 20201203000044001062 54
55 2020111200004175 KOTHARI DAKSHA 20201112000041751062 55
56 2020112200004311 KURESHI SAHENAZ 20201122000043111062 56
57 2020112200004314 MAKVANA SHANTABEN V 20201122000043141062 57
58 2020112200004278 RATNABEN K MARVADA 20201122000042781062 58
59 2020112300004332 RAJIBEN DAMJI VANIYA 20201123000043321062 59
60 2020120100004379 MERIYA HANSABEN RAVJIBHAI 20201201000043791062 60
61 2020120200004396 HARIJAN MAGIBAI JAKHUBHAI 20201202000043961062 62
62 2020120100004388 DEMABEN RAVJI LEUVA 20201201000043881062 63
63 2020111300004183 NASIM ISAB LUHAR 20201113000041831062 64
64 2020120100004377 PUJARA ANITA JITESH 20201201000043771062 65
65 2020112100004211 VANKAR LAKHIBEN PALJIBHAI 20201121000042111062 66
66 2020120200004391 CHANDE HASTA KANTILAL 20201202000043911062 67
67 2020110800003171 DIVYA YOGESH AHIR 20201108000031711062 68
68 2020111600004188 SHAH MEETA J. 20201116000041881062 69
69 2019120700001824 KAILASH123./ 20191207000018241062 70 Reallotted
70 2020021100002049 MANJULABEN A ROHIDA 20200211000020491062 71
71 2020101900003145 PARULBEN MILANBHAI JAYANI 20201019000031451062 72 Reallotted
72 2020021300002062 SHEETAL TRIVEDI 20200213000020621062 73
73 2020111400004185 SAVITA VIJAYVEER YADAV 20201114000041851062 74
74 2019092300000643 SAHEEN BEGAM. MO. MOHSIN KAZI. 20190923000006431062 75
75 2019071700000053 RESHMA PRAKASH VYAS 20190717000000531062 76
76 2019072400000285 PARMAR KUSUMBEN H 20190724000002851062 77
77 2019123000001971 CHANDRIKABEN PARMAR 20191230000019711062 78
78 2019122600001926 LALANI MINAL BEN MADHRU BHAI 20191226000019261062 79
79 2019123100001985 SOLANKI HANSABEN AMITBHAI 20191231000019851062 80
80 2020102500003165 KAVA VARSHA BEN MANSUKH BHAI 20201025000031651062 81
81 2019072300000243 VANDANABEN ARVINDBHAI THAKKAR 20190723000002431062 82
82 2019081500000491 JAYNA BEN 20190815000004911062 83
83 2020112200004316 SOON I JOYTIBAN CATANIA KUMAR 20201122000043161062 84
84 2019112900001790 NIKETABEN NILESHBAHI CHAUDHARI. 20191129000017901062 85
85 2019123100001988 SOLANKI NAYNABEN BHAVESHBHAI 20191231000019881062 86
86 2019102200001732 PURNA SOLANKI 20191022000017321062 87
87 2019122600001922 LADANI NAYNA BEN BHAVESH BHAI 20191226000019221062 88 Reallotted
88 2019071700000063 CHAUHAN DAXABEN BALMUKUNDBHAI 20190717000000631062 89
89 2019082800000528 ARUNA PRAJAPATI 20190828000005281062 90
90 2019102100001724 JAGRUTIBEN RAMBHAI ODEDRA 20191021000017241062 91
91 2019071600000010 DOLE SHREYA YOGESH 20190716000000101062 92
92 2019101800001699 MANISHABEN MATHURBHAI DHOLAKIYA 20191018000016991062 93 Reallotted
93 2019080800000420 SONI DIVYA BEN 20190808000004201062 94
94 2020111200004179 MANSATA BHAVIKABEN VIJAYKUMAR 20201112000041791062 95 Reallotted
95 2020120500004466 HARIJAN HIRABAI PABA 20201205000044661062 96 Reallotted
96 2020120400004437 VANKAR RATANBEN M 20201204000044371062 97 Reallotted
97 2020010100002027 CHAUHAN JASODABEN 20200101000020271062 98
98 2019072200000239 DIPIKABEN DILIPBHAI PARMAR 20190722000002391062 99
99 2019101800001697 BHAJAYA USHABEN MANUBHAI 20191018000016971062 100

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૧) માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

No Record Found For Waiting List

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૧) માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2020120100004384 HETAL PARESH THACKER 20201201000043841062 2
2 2019082600000500 KANDERAI 20190826000005001062 29
3 2020112800004366 BINALBEN HARESHABHAI KANDOI 20201128000043661062 61
4 2020120100004386 AVANI VATSAL THACKER 20201201000043861062 70
5 2020120100004374 YASMINBIBI IKBALBHAI SAIYAD 20201201000043741062 72
6 2020112200004323 MACHHI HANSABNI PRABIN 20201122000043231062 88
7 2019122500001895 KIRANBEN UMANGBHAI CHAUAHN 20191225000018951062 93
8 2020120100004373 SANOFARBANU IKBALBHAI SIPAI 20201201000043731062 95
9 2019120800001825 SHOBNANEN.C .PARMAR123./ 20191208000018251062 96
10 2019122500001900 REKHA DASA 20191225000019001062 97

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૧) માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List